spřátelené weby:       Tennis hotel Prostějov  |  
   Úvod   o nás  |   Kontakt  |   Formuláře  |  

Schvalovací proces

 • od dodavatele
  • specifikace předmětu leasingu
  • Doklad o konečné ceně předmětu leasingu, kupní smlouva daňový doklad popř. zálohová faktura.
 • nájemce firma
  • objednávka na provedení leasingu
  • originál výpisu z obchodního soudu nebo živnostenský list
  • originál osvědčení o registraci plátce daně
  • doklad o bankovním účtu (výpis nebo smlouva)
  • daňové přiznání za minulý rok
  • občanský průkaz osoby oprávněné k podpisu smlouvy
  • identifikační formulář
x:
© Bohemia, s. r. o., 2013 - email: :skacel@bohemia-ol.cz