spřátelené weby:       Tennis hotel Prostějov  |  
   Úvod   o nás  |   Kontakt  |   Formuláře  |  
U leasingu se zpravidla jedná o obchodní operaci, kdy leasingový pronajímatel umožní pořízení majetkové hodnoty podle potřeb a požadavků leasingového nájemce. Leasingový nájemce potom za úplatu tuto hodnotu užívá s možností jejího přechodu do vlastnictví nájemce po ukončení doby trvání leasingové smlouvy.

Leasing je možné podle majetkových vztahů na začátku a konci smlouvy rozdělit na:

  • Finanční leasing - jedná se o obchodní operace leasingového pronajímatele a leasingového nájemce, které zajišťují pořízení předmětu leasingu dle potřeb a požadavků nájemce. Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové operace, kterou může, ale nemusí nájemce využít. Je-li nájemce podnikatelským subjektem, musí dodržet znění zákona o dani z příjmu včetně všech novelizovaných ustanovení. Pakliže by se tak nestalo, nemohl by využívat daňového zvýhodnění, které finanční leasing přináší.
     
  • Operativní leasing - jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem, leasingovou společností a leasingovým nájemcem. Uzavírá s na relativně krátkou dobu pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu podle platné legislativy. Leasingová společnost zakoupí předmět leasingu, který katalogizuje a zájemce má tak možnost si z takového katalogu vybrat. Pouze ojediněle kupuje společnost předmět podle přání zákazníka. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků zákazníka. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví pronajímatele.
     
  • Zpětný leasing - jedná se o specifický typ leasingu z pohledu změny majetkových práv k předmětu leasingu (PL). Předpokládá se, že majitelem ještě před započetím leasingové operace je zpravidla podnikatel nebo soukromá osoba, která si PL koupí od výrobce nebo dodavatele. Z různých důvodů (dostání se do finančních problémů, využívání daňových výhod leasingu), mohou žádat leasingovou společnost o ZL. Leasingová společnost (LS) od zájemce o leasing na začátku ZL předmět odkoupí a připojí mu finanční prostředky za koupi. Odhad ceny se řídí soudním znaleckým posudkem. Leasingová operace probíhá tak, že leasingový nájemce platí nájemné v řádných splátkách a účtuje je pouze v případě, když jde o podnikatele a to do nákladových položek svého účetnictví (rovnoměrně nebo i zrychleně). Ukončením leasingové smlouvy pronajímatel odprodá PL nájemci za zůstatkovou nebo smluvní cenu.
Máte zájem o leasing automobilu? Jsme specialisté na finanční a zpětný leasing, oslovte nás!

x:
© Bohemia, s. r. o., 2013 - email: :skacel@bohemia-ol.cz