spřátelené weby:       Tennis hotel Prostějov  |  
   Úvod   o nás  |   Kontakt  |   Formuláře  |  

Zpětný leasing - naše peníze na Vaše konto

Vzhledem k vyspělosti a dokonalosti současné techniky, která si v závislosti na způsobu zacházení zachovává významnou část své hodnoty, lze využít leasingu také k financování starších předmětů. Za standard se v dnešní době dá považovat i možnost odkoupení Vašeho stroje, zařízení či automobilu a profinancování Vašich podnikatelských aktivit pomocí zpětného leasingu.

Příklad z praxe:

Potřebujete financovat určité firemní aktivity? Nemáte sice dostatek finančních zdrojů, ale vlastníte například automobil? Navštivte naši leasingovou společnost. Váš automobil odkoupíme za jeho odhadní cenu - například za 200 000 Kč. Uzavřeme s Vámi smlouvu s akontací 50 000 Kč. Rozdíl mezi cenou vozu a akontací Vám vyplatíme. Domů si tedy odvezete nejen auto, ale i 150 000 Kč.
Podpisem smlouvy se vůz stane majetkem naší leasingové společnosti a Vy, jako původní majitel, jej začnete splácet podle dohodnutého splátkového kalendáře.


Podklady pro zpracování leasingové smlouvy

 • od dodavatele
  • kopie technického průkazu vozidla
  • daňový doklad k vozidlu (popř. zálohová faktura)
 • nájemce firma
  • objednávka na provedení leasingu
  • originál výpisu z obchodního soudu nebo živnostenský list
  • originál osvědčení o registraci plátce daně
  • doklad o bankovním účtu (výpis nebo smlouva)
  • daňové přiznání za minulý rok
  • občanský průkaz osoby oprávněné k podpisu smlouvy
x:
© Bohemia, s. r. o., 2013 - email: :skacel@bohemia-ol.cz